free bootstrap template


CERIS Koučing


Efektívny spôsob pomoci v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a osobnostného rozvoja. 

ZLEPŠITE SVOJ ŽIVOT

Vždy je len jeden správny čas kedy začať. Dnes. 

Takmer každý človek túži niečo vo svojom živote zmeniť. Chce sa v niečom zdokonaliť, byť v niečom lepší, mať zaujímavejšiu prácu, krajší vzťah, zbaviť sa nepríjemného problému alebo byť proste šťastnejší. Možno ste už aj vy podnikli nejaké kroky, hľadali riešenie, kúpili si motivačnú knihu, radili sa s priateľmi alebo s odborníkom.

S dosahovaním trvalých pozitívnych zmien máme dlhoročné odborné skúsenosti. Stovky spokojných klientov ocenili najmä náš originálny spôsob riešenia problémov, pragmatické chápanie situácie, individuálny prístup ku klientovi a efektívne využívanie poznatkov z mnohých oblastí osobného i pracovného života. Zistite, s čím môžeme pomôcť aj vám ...

ČO JE CERIS KOUČING

Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky

CERIS Koučing je nový spôsob účinnej pomoci. Zameriava sa na dosiahnutie trvalých pozitívnych zmien najmä pri problémoch s psychikou, emóciami a správaním. Hlavným cieľom CERIS koučingu je poskytnúť efektívne vyriešenie problému a významné zvýšenie kvality života

CERIS Koučing prináša nadštandardné výsledky. Využíva metódu CERIS, ktorá spája niekoľko overených spôsobov pomoci súčasne - diagnostiku, edukáciu, koučing, tréning, mentoring a terapeutické techniky. Naše metódy sú spoľahlivé, overené a v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti psychológie, psychoterapie, neurovedy a ďalších. Zistite viac o metóde CERIS.  

Pri hľadaní pomoci s psychikou, sebavedomím, správaním alebo psychosomatickými problémami môže byť CERIS koučing aj pre vás tým správnym riešením. Ak ste pripravení na tom zapracovať, radi vám poskytneme efektívnu pomoc založenú na našich 10-ročných praktických skúsenostiach v tejto oblasti

OBLASTI POMOCI

V týchto oblastiach vám radi pomôžeme

Duševné zdravie - CERIS Koučing

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Stavy úzkosti, panické ataky, nadmerný stres, strachy, fóbie, depesrívne nálady, nespavosť, nadmerná únava, poruchy príjmu potravy a ďalšie problémy s psychikou a správaním. 

Osobnostný rozvoj - CERIS Koučing

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Nízke sebavedomie, hanblivosť, tréma, verejný prejav, problémy s komunikáciou, asertívne správanie, prokrastinácia, zvládanie náročných životných situácií a ďalšie.

Psychosomakika - CERIS Koučing

PSYCHOSOMATIKA

Neželané telesné prejavy alebo pocity súvisiace s psychikou, psychogénna tetánia, syndróm dráždivého čreva, tiky, potenie, tinnitus, podpora počatia a podobne.

KOMU JE URČENÝ

CERIS Koučing je vhodný aj pre vás, keď ...

 • hľadáte účinnú a spoľahlivú metódu pomoci,
 • vyriešenie problému je vašou prioritou,
 • ste racionálny a pragmatický človek,
 • máte záujem učiť sa a osvojiť si nové veci,
 • chcete nad daným problémom prevziať kontrolu,
 • môžete venovať zmene dostatok času a pozornosti,
 • chcete sa naučiť zvládať svoj problém aj bez pomoci liekov.

AKO TO PREBIEHA

Čo môžete očakávať v CERIS Koučingu

 1. ÚVODNÉ STRETNUTIE • Spoločne s koučom si zadefinujete problém, ktorý chcete vyriešiť a určíte si konkrétne ciele. Kouč vám vysvetlí, čo bude ich obsahom a v akých časových rozostupoch budú stretnutia prebiehať.
 2. ĎALŠIE STRETNUTIA • Stretnutia trvajú 1-2 hodiny a obvykle sú organizované v dvojtýžďnových intervaloch. Na stretnutiach spolupracujete s koučom na tom, aby ste dosiahli pozitívne zmeny a cieľ, ktorý ste si stanovili. Všetky detaily sa dozviete na úvodnom stretnutí.
 3. KOUČ • V priebehu stretnutí vám objasňuje príčiny a súvislosti riešených problémov, predstavuje vám nové pohľady na situáciu a rozvíja vaše vlastné schopnosti. Zároveň vám poskytuje veľmi účinné stratégie, postupy, nástroje a techniky, ktoré s vami natrénuje, aby ste ich vedeli efektívne využívať v bežnom živote.
 4. KLIENT • Váš prístup a spolupráca s koučom sú pre dosiahnutie trvalých zlepšení naozaj dôležité. Cieľom je, aby ste sa naučili využívať nové vedomosti a praktické zručnosti získané na stretnutiach aj vo svojom bežnom živote. 
 5. UKONČENIE • Po tom ako spoločne zhodnotíte dosiahnuté zmeny a uznáte, že ste dosiahli váš cieľ, stretnutia sa ukončia. Prirodzene, kedykoľvek sa môžete prísť poradiť alebo zlepšiť váš život aj v inej oblasti.
Kontakt

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

© 2018 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.